конспект лекций, вопросы к экзамену

Особливості організації окремих класів. Представники. Значення губок в природі.

КЛАС ВАПНЯКОВІ ГУБКИ (CALCISPONGIA, АБО CALCAREA) Це винятково морські невеликих розмірів (до 7 см) поодинокі або колоніальні губки з вапняковим скелетом, що живуть на невеликих глибинах. Тіло поодиноких губок має переважно бочкоподібну, трубчасту або мішкоподібну форми з голчастою поверхнею та віночком довгих спікул навколо оскулума (рис. 79). У дорослих особин спостерігаються всі три типи будови: аскон, сикон, лейкон.Скелет складається з голок вуглекислого кальцію, що можуть бути одно-, три- або чотириоеьовими. КЛАС СКЛЯНІ, АБО ШЕСТИПРОМЕНЕВІ ГУБКИ

(HYALOSPONGIAE, АБО HEXACTINELLIDA): Це винятково морські, переважно глибоководні, досить великі (до 1 м) губки з кремнеземним скелетом, поодинокі, рідше колоніальні. Тіло їх має переважно келихоподібну, трубчасту або мішкоподібну форми. Воно м'яке, досить легко розривається, а у разі значного розвитку скелета —тверде й крихке. Скелет скляних губок складається з різноманітних первинно шестипроменевих (триосьових) голок та їх похідних. Іригаційна система належить до сиконоїдного типу. КЛАС ЗВИЧАЙНІ ГУБКИ (DEMOSPONGIAE):це найбільш численний клас сучасних губок, що мають дуже давнє походження, вони відомі з докембрійських часів (кінець протерозойської ери). Серед них є морські та прісноводні, переважно колоніальні (поодинокі види трапляються рідше) форми, як правило, середніх чи великих розмірів. Тип іригаційної системи -лейконоїдний, скелет кремнеземний. Крім того, звичайні губки часто мають спогінові волокна. Колонії мають різноманітні розміри, забарвлення та форму — коркову, кулеподібну, розгалужену, бокалоподібну. Скелет складається з одно- або чотириосьових спікул; спонгінові волокна утворюють його органічну частину.

Значення губок

Губками живляться деякі риби і тюлені. Деякі багатощетинкові черви, ракоподібні використовують тіло губок як схованку і захист від ворогів. У тканинах губок відкладають яйця кільчасті черви, рачки, риби. У парагастральній порожнині губок ховаються на ніч креветки та бокоплави (явище коменсалізму). Вступають у зв'язок водоростями. Губки – чудові біофільтрати. Особливо важлива їх роль у процесах самоочищення прісних водойм від гниючих органічних решток, бактерій і дрібних планктонних організмів. Окремі види губок є об’єктами промислу – туалетна губка – використовують як полірувальний шліфувальний матеріал в ювелірній практиці та для виготовлення фільтрів. Висушену та розтерту на порошок бодягу використовують як ліки від ревматизмі, невралгії. Свердлячі губки кліони, проробляють ходи у вапняковому субстраті, руйнують скелетні узбережжя, коралі рифи (їх відмерлі частини), пошкоджуючи черепашку устриць, завдають шкоди устричним господарюванням. Є ці губки в Чорному морі.

02.11.2014; 23:19
просмотров: 1874