конспект лекций, вопросы к экзамену

Піреноїди, сферосоми і мікротільця.

Піреноїди – тільця білкової природи, виявлені лише в клітинах водоростей. Розвиваються вони часто на хлоропластах. Функцію піреноїдів остаточно не з`ясовано, але передбачають, що вони беруть участь у синтезі асиміляційного крохмалю, оскільки біля них концентруються дрібні крохмальні зерна. Розмножуються піреноїди або шляхом поділу, або як новоутворення після поділу клітин.

Сферосоми – одно мембранні системи з високою ферментативною активністю, синтезують жири. Формуються за рахунок кінцевих розгалужень ендоплазматичного ретикулума.

Мікротільця виявлені в еукаріотичних клітинах багатьох груп рослин і типів тварин. Для мікротілець властива одно мембранна структура. Вміст її гранулярний, з білковим кристалом. Форма – сферична, величиною від 0,5 до 1,5 мкм. За спеціалізацією одні мікротільця наз. пероксисомами, інші – гліоксисомами. Перші органели беруть участь у диханні, бо вони виконують важливу роль у метаболізмі гліколевої кислоти. Другі- перетворюють жири на вуглеводи завдяки наявності в них відповідних ферментів.

Мікротільця часто взаємодіють з мітохондріями та хлоропластами, підтримуючи цим окисно-відновні реакції в клітинах. В пероксисомах рослинних клітин можуть здійснюватися реакції фото дихання шляхом поглинання кисню і виділення вуглекислого газу за рахунок метаболітів, які надходять від хлоропластів.

31.07.2014; 10:18
просмотров: 3455