конспект лекций, вопросы к экзамену

Характеристика умовного гальмування.

Складна фор­ма пристосувальної поведінки здійснюється завдяки вза­ємодії процесів збудження і гальмування. Збудження забезпечує активність відповідних центрів і рефлектор­них реакцій, гальмування — її затримку. Розрізняють 2 форми гальмування : безумовне(зовнішнє) та умовне( внутрішнє).

Умовним гальмуванням називають такий вид затримки нервового процесу , який розвивається в тому ж самому нервовому центрі, до якого адресований подразник . Гальмування завжди розвивається в тому випадку коли умовний подразник не підкріплюється безумовним. Саме це явище лежить в основі різних форм гальмування, а саме: згашувального, диференціювального, запізнюючого та умовного. У разі припинення підкріплення умовного подразни­ка починається активне гальмування того умовно-рефлек­торного зв’язку, який втратив своє значення. Якщо не підкріплювати один з них, то кінець кінцем тварина по­чинає диференціювати ці подразнення, відрізняти корис­не від некорисного.

Умовне гальмування — це припинен­ня реакції в тому випадку, коли до позитивного умовно­го рефлексу приєднується негативний, який пригнічує ра­ніше вироблену умовно-рефлекторну реакцію. Запізню- юче гальмування виникає тоді, коли умовний подразник не підкріплюється протягом двох-трьох хвилин, а з при­єднанням до нього безумовного подразника у нервовому центрі умовного рефлексу розвивається процес гальму­вання.  Походження умовного гальмування — одне з найбільш складних і маловивчених питань. Доведено, що це ак­тивний процес, який проявляється у напруженій функції нервових клітин. Висунуто кілька гіпотез про нейрофізіо­логічні механізми внутрішнього гальмування. Одні вчені пов’язують його з біохімічними змінами передачі у си- напсах, інші на передній план висувають електролітичні пригнічення одних нейронів іншими та зниження лабільності нервових клітин.

31.07.2014; 18:37
просмотров: 942