конспект лекций, вопросы к экзамену

Листок, його функції та структура.

Листок — бічний орган рослин. Як відомо, листки зі стеблом утво­рюють єдину систему — пагін.В онтогенезі листок формується з меристеми конуса наростання стебла. Основні функції листка — фотосинтез і транспірація. Його анато­мічна будова добре пристосована до виконання цих функцій. При­сутність хлорофілоносної тканини забезпечує фотосинтез, а елементи системи провітрювання і покривна тканина — випаровування води і його регуляцію. Провідна система бере участь в обох процесах. У де­яких рослин листки виконують додаткові функції. Наприклад, запасна функція характерна для листків сукулентів, у клітинах яких накопичу­ється вода (алое, агава). Листки деяких рослин можуть бути органами вегетативного розмноження (бігонія, узумбарська фіалка). Листок складається з листкової пластинки, черешка, а в ряду рослин також і прилистків. Найважливіша частина—листкова пластинка, саме в ній здійснюються фотосинтез і транспірація. Листкова пластинка, як правило, плоска і має дорзовентральну будову, тобто верхній і нижній її боки мають певні структурні та функціональні відмінності. Будова черешка подібна до стебла, а прилистків — до листкової пластинки. Листок, на відміну від осьових органів, характеризується обмеже­ним ростом. Його меристеми функціонують недовго, і листок, досягши певних розмірів, зберігає їх до кінця життя. Камбій у листку не утворю­ється, і тому він складається тільки з первинних тканин.

02.08.2014; 13:04
просмотров: 3438