конспект лекций, вопросы к экзамену

Роль та значения кишковопорожнинних

Кораловi полiпи вiдiграють важливу роль у кругообiгу речовин i збiльшеннi бiологiчної продуктивностi океану. У зонi коралоних рифiв ця продуктивнiсть у 100 разiв вища, нiж в iнших частинах океану iз скелетiв мадрепорових коралiв протягом тисячолiть утворилися значнi вiдклади вапнякiв, якi й тепер продовжують збільшуватися. Скелети мадрепорових коралів мають широке господарське застосування: як будівельний матеріал, як сировина для одержання вапна, ліків, для полірування і шліфування дерев'яних і металевих виробів. Із них виготовляють прикраси і сувеніри. Так, у Середземному морі й Атлантичному океані мешкає червоний, або благородний, корал, у Чорному морі та Індійському океані - чорний, з яких виготовляють намисто й інші прикраси.

Поряд із цим гідри та медузи, живлячись мальками риб, завдають шкоди рибному господарству. їх негативний вплив на іхтіофауну ілюструють такі дані: одна аурелія за своє життя знищує 450-500 личинок риб, а поширена в північних морях ціанея - до 15 тисяч. Медузи здебільшого утворюють своєрідні «тупики» в харчових ланцюгах моря, бо ними майже не живляться інші тварини. У деяких країнах (Китаї, Японії) сцифомедуз вживають в їжу. Вченими розроблено технологію виготовлення пасти й порошка з тіла сцифомедуз, що можуть викори-стовуватись як добавки до кормового раціону свиней і свійських птахів. Тварини швидше ростуть під впливом біологічно активних речовин медуз. Отрута деяких медуз (хрестовички, фізалії, кубомедузи «морської оси») небезпечна для людини.

11.02.2015; 12:55
просмотров: 2937