конспект лекций, вопросы к экзамену

Кістки та з’єднання кисті

Кисть (manus) складається з трьох відділів: зап'ястка (carpus), п'ястка (metacarpus), фаланг пальців (phalanges digitorum) (рис. 35), має передню поверхню — долоню й задню — тил. Зап'ясток складається з восьми кісток, розташованих у два ря­ди: верхній і нижній. До верхнього ряду, починаючи з бічного краю, входять такі кістки: човноподібна, півмісяцева, тригранна й горохоподібна. Три перші кістки тісно фіксуються між собою зв'яз­ками. Своїми суглобовими поверхнями вони утворюють еліпсо­подібну опуклість, із якою променева кістка утворює променевоза- п'ястковий суглоб. Горохоподібна кістка з'єднується суглобом лише з тригранною кісткою, вона утворює виступ у бік долоні, до якого прикріплюються сухожилки м'язів і зв'язки. Нижній ряд кісток зап'ястка включає кістку-трапецію, трапецієподібну, головчасту й гачкувату кістки. Вони зчленовуються з кістками верхнього ряду зап'ястка й кістками п'ястка.

Променевозап'ястковий суглоб (агіїсиїаіїо гасііосагреа) (рис. 36) еліпсоподібної форми, утворений суглобовою поверхнею промене­вої кістки й верхнім рядом кісток зап'ястка (крім горохоподібної кістки). Суглоб добре закріплений долонними, тильними та бічни­ми зв'язками. Ліктьова кістка в утворенні цього суглоба участі не бере. Променезап'ястковий суглоб має дві осі обертання: сагітальну і фронтальну. Навколо фронтальної можливі згинання та розги­нання, а навколо сагітальної — відведення й приведення. В цьому суглобі можливі й напівколові рухи.

П'ясток складається з п'яти трубчастих кісток. Кожна з них має основу, тіло і головку. За допомогою основи вони з'єднуються з кіст­ками зап'ястка, а своїми головками — з фалангами пальців. Перша п'ясткова кістка коротша й ширша за інші, вона утворює з вели­кою трапецієподібною кісткою сідлоподібний суглоб, що забезпе­чує великий обсяг рухів І пальця.

Кістки пальців кисті. Кожен палець (крім першого) має три фа­ланги: проксимальну, середню й дистальну. Перший палець не має середньої фаланги, а лише проксимальну й дистальну. Кожна фаланга має основу, тіло й головку. Фаланги пальців основою спрямовані вгору, а головками вниз. На основі й головці кісток є суглобові поверхні, якими фаланги з'єднуються між собою та з кістками п'ястка.

Міжзап'ястковий суглоб (аПісиїаІіо іШегсагреа) утворений двома рядами кісток зап'ястка. Функціонально він зв'язаний із промене- зап'ястковим суглобом. У ньому можливе незначне згинання й розгинання. Всі кістки зап'ястка фіксуються короткими міцними зв'язками.

Зап'ястково-п'ястковий суглоб (агйсиїаіїо саіротеїасагреа) місти­ться між дистальним рядом кісток зап'ястка й основами II, III, IV, V п'ясткових кісток. Це малорухомий суглоб, він належить до ам- фіартрозів, закріплений короткими зв'язками.

Зап'ястково-п'ястковий суглоб великого пальця утворений сугло­бовими поверхнями основи І п'ясткової кістки та дистальною по­верхнею великої трапецієподібної кістки. Він сідлоподібної форми, добре рухомий, двоосьовий, у ньому можливе згинання й розги­нання, відведення й приведення І пальця, протиставлення його щодо інших пальців, колові рухи.

П'ястково-фалангові суглоби (аПісиІаІіопеБ теїасагроріїаіап §еае) утворені головками 1-Х п'ясткових кісток і основами проксималь­них фаланг І—У пальців. Форма їх наближається до кулястої, але можливості кулястого суглоба реалізуються не сповна, оскільки біч­ні зв'язки добре закріплюють суглоби. В цих суглобах можливі такі рухи: навколо фронтальної осі — згинання, розгинання; навколо сагітальної осі — відведення й приведення.

Міжфалангові суглоби кисті (аіТісиІаІіопеБ ішегрїіаіапяеае тапш) утворені головками й основами суміжних фаланг, мають блокопо дібну форму, в них можливі рухи лише навколо фронтальної осі — згинання й розгинання. Суглоби мають добре розвинені бічні за­кріплювальні зв'язки.

19.02.2015; 06:00
просмотров: 3828