конспект лекций, вопросы к экзамену

Хронічні хвороби нирок. Критерії визначення, чинники, діагностика, стадії

 Хронічні хвороби нирок – наявність ознак ураження нирок і/або зниження ШКФ < 60 мл/хв протягом 3-х і більше місяців незалежно від їх причини

Критерії визначення ХХН:

  • пошкодження нирок > 3 місяців, виявлене за структурними або функціональними порушеннями нирок з/або без зниження ШКФ;
  • ШКФ < 60 мл/хв/1,73 м² впродовж > 3 місяців з/або без інших ознак пошкодження нирок.

Основні етіологічні чинники:

  • діабетичний гломерулосклероз – 33%
  • судинні ураження (АГ) – 21%
  • гломерулярні ураження (аутоімунні захворювання, системні інфекції, дія токсичних речовин і ліків) – 19%
  • кистозне ураження – 6%
  • тубулоінтерстиціальна патологія (інфекції сечових шляхів, дія ліків) – 4%

Діагностика ХХН:

  • досліджувати рівень креатиніну крові для подальшого розрахунку ШКФ;
  • тестувати аналіз сечі на наявність альбумінурії / протеїнурії

Стадії ХХН:

  1. ШКФ >90 мл/хв., рівень креатиніну крові < 0,123 ммоль/л
  2. ШКФ 90-60 мл/хв., рівень креатиніну крові 0,123 – 0,176 ммоль/л
  3. ШКФ 60 – 30 мл/хв., рівень креатиніну крові 0,177 – 0,352 ммоль/л
  4. ШКФ 30 – 15 мл/хв., рівень креатиніну крові 0,353 – 0,528 ммоль/л
  5. ШКФ < 15 мл/хв., рівень креатиніну крові > 0,528 ммоль/л

Тактика ведення ХХН залежно від стадії:

  1. діагностика і лікування причинних і супутніх станів, гальмування прогресування (ренопротекція), зменшення кардіоваскулярних ризиків;
  2. гальмування прогресування;
  3. діагностика та лікування ускладнень ХХН;
  4. підготовка до нирковозамісної терапії;
  5. нирковозамісна терапія
23.02.2015; 06:00
просмотров: 1072