конспект лекций, вопросы к экзамену

Сенсорна система слуху. Механізм сприйняття подразників.

Слухова чутлива система служить для сприймання механічних коливань зовнішнього середовища. Вона набула особливого зна­чення для людини у зв’язку з розвитком мови. Звук — це коливання молекул пружного середовища, яке відбувається у вигляді поздовжніх хвиль тиску.  Зовнішнє вухо побудовано з вушної раковини і зовнішнього слухового проходу. Звукові коливання, які ловить вушна раковина, передаються по зовнішньому слу­ховому проходу на барабанну перетинку, що відокрем­лює зовнішнє вухо від середнього. Середнє вухо склада­ється з барабанної порожнини, соскоподібних придатків, слухових кісточок із зв’язками та м’язами. Коливання барабанної перетинки передаються за допомогою слухо­вих кісточок, з’єднаних між собою,— молоточка, ковадла і стремена. Внутрішнє вухо знаходиться у кам’янистій частині вискової кістки і складається із кісткового та вставлено­го в нього перетинчастого лабіринтів.Механізм сприймання звуку. Звукові хвилі, потрапляючи у зовнішній слуховий прохід, підси­люються в 2—2,5 рази і викликають коливання барабан­ної перетинки, тиск якої передається на перетинку оваль­ного вікна за допомогою слухових кісточок, що діють як важелі, зменшуючи амплітуду коливань і збільшуючи їхню силу (до 50 разів). Коливання перетинки овального вікна викликають вібрацію спірального органа, внаслі­док чого чутливі волоскові клітини збуджуються. Нервові клітини, що сприймають високу частоту, роз­ташовані ближче до овального вікна. Тому неоднакові за висотою звуки збуджують нервові клітини, розміщені в різних частинах спірального органа. В цьому полягає просторовий код частотного аналізу звуку. Збільшення сили звуку збільшує кількість збуджених волоскових клі­тин. Це дозволяє розрізняти інтенсивність звукових ко­ливань. Збудження чутливих клітин проходить не тільки тоді, коли коливання основної мембрани досягається звичай­ним повітряним шляхом (повітряна провідність), але й при виникненні коливань у кістковому лабіринті внаслі­док коливань кісток черепа (кісткова провідність). Цей механізм передачі звукових коливань має значення при зануренні людини під воду. Людина сприймає звуки частотою від 15 до 20 тис. Гц. У дітей верхня межа досягає 22 тис. Гц, а з віком вона знижується

26.02.2015; 06:00
просмотров: 2105