конспект лекций, вопросы к экзамену

Механізм та енергетика м*язевого скорочення

При скороченні м'яза потенціальна хімічна енергія поживних сполук переходить у потенціальну механічну енергію напруження і кінетичну енергію руху. При їхньому виконується багато видів роботи, тому для врахування ефективності всіх перетворень досить виділити н два поняття: внутрішню і зовнішню роботу. Внутрішня роботи пов'язана з процесами, які розвиваються в самому м'ятному волокні: рух іонів під час збудження і після мною, тертя, втрати енергії при ресинтезі АТФ тощо, Зовнішня робота виконується при переміщенні будь-якого  вантажу, тіла або його  частин у просторі. Збудження м'язового волокна супроводжується характерним ритмом електричних потенціалів, частота яких відповідає частоті його подразнення .Однак, при реєстрації електричної активності всього м'яза характер ЕМГ змінюється. Це пояснюється тим, що при збудженні багатьох м'язових волокон відбувається сумація їхніх струмів дії, яка має характерні осциляції. При слабкій рефлекторній напрузі м'яза сумарна електрична активність, записана з поверхні шкіри над ним, складається з нерегулярних коливань потенціалу малої амплітуди. Із збільшенням сили м'язового напруження коливання стають ритмічними, амплітуда їх збільшується.

26.02.2015; 06:00
просмотров: 982