конспект лекций, вопросы к экзамену

Прості листки. Складні листки.

Прості листки. Залежно від форми пластинки простого листка, розпізнають два його типи з нерозчленованою і розчленованою пластинкою. До першого типу належить голчастий, лінійний, довгастий, ланцетний, оберненоланцетний, овальний, або еліптичний, округлий, лопатевий, ромбічний, яйцеподібний, оберненояйцеподібний, дельтоподібний, щитоподібний, серцеподібний, ниркоподібний, стрілоподібний, ліроподібний.З переліку простих нерозчленованих листків видно, що назви їхніх форм походять від назв відповідногопредмета або геометричного тіла (ромбічний), чи органатварин (серцеподібннй,ниркоподібний) і т. п. За обрисом країв листкової пластинкилистки бувають цільнокраї, без зазубленості (бузок ) або з невеликими зазубленостями — цільні. До цільних належатьгородчасті, коли загубленість країв округла (у буквиці), зубчаста — зазубленість відходить перпенди­кулярно від країв листка (у калюжниці), пилчаста — виступи гост­рі і спрямовані до верхівки листка (у суниці), подвійнопилчаста(у в'яза), виїмчаста(у лободи, сіруватоїтополі) є й проміжні фор­ми. Звертає на себе увагу форма верхівки та основи пластинки прос­тоголистка, верхівки бувають гострі (у стрілолиста), загострені (уліщини), тупі (у копитняка), гострокінцеві (мають дольки склад­ного пірчастого листка у робінії), виїмчасті (у вільхи). Основи листків мають форму: округлу, клиноподібну, серцеподібну, нирко­подібну, стрілоподібну, списоподібну.

Складні листки. Характерним для складних листків є те, що вони мають по кілька листковнх пластинок, які прикріплюються своїми черешками загального черешка. Кожен такий листочок з черешком нагадує ніби форму простого листка і може відпадати окремо. У трав*янистих рослин в кінці вегетації листки відмирають разом з стеблом. За розташуванням листочків на рахісу складні листки буваютьпірчастоскладні, пальчастоскладні та трійчасвтоскладні.

До пірчастоскладних належать:

  1. непарно-пірчастоскладні, в яких на верхівці є непарний листочок(нут, робінія);
  2. парно-пірчастоскладні у чини, двопарно-пірчастоскладні у бобів, багатократно-пірчастоскладні (у вики);
  3. двічіпірчастоскладні (в орляка);
  4. тричіпірчастоскладні (у рутвиці); д) трійчас­тогскладні(у конюшини, квасолі , сої).

У пальчастоскладних листків листочки прикріплюються до вер­хівки основного черешка і розміщуються радіально в одній площи­ніяк пальці на руках. Сюди належать листки гіркокаштана зви- Ча’йного, люпину.

03.08.2014; 20:49
просмотров: 10303