конспект лекций, вопросы к экзамену

Клас черевоногі. Особливості плану будови. Розмноження і метаморфоз. Життєві форми..

Ці тварини мають добре розвинені голову, тулуб і ногу. На голові є одна чи дві пари щупалець. У молюсків з однією парою щупалець (ставковики, котушки) очі розташовані при основі щупалець. У видів, які мають дві пари щупалець, очі розташовані на верхівці довшої пари (виноградний слимак).

Більшість черевоногих молюсків має спірально закручену черепашку. їхній тулуб повторює звивини черепашки і тому не має певної симетрії (асиметрич­ний). У багатьох водяних видів (наприклад, рапани) устя закривається особливою захисною кришечкою. Черепашка скла­дається переважно із карбонату кальцію, а ззовні вкрита шаром рогоподібної речовини. Внутрішня поверхня черепашки має перламутровий шар, утворе­ний розташованими певним чином пластинками кар­бонату кальцію. У деяких черевоногих молюсків (наприклад, у голих слизунів) черепашки немає або вона вкрита шкірою .Способи живлення черевоногих молюсків дуже різноманітні. Виноградний слимак і голі слизуни - рослиноїдні форми, які інколи ушкоджують культурні рослини. Рослинами живиться і більшість прісноводних видів. Багато видів морських черевоногих - хижаки, на­приклад рапана, яка живиться мідіями та устрицями.У глотці черевоногих міститься м'язистий язик, вкритий рядами хітинових зубців, які утворюють тертку .За її допомогою ставковик зішкрі­бає шар водоростей з поверхні підводних предметів. У ротовій порожнині, крім тертки, є ще особливі щелепи, що слугують для перетирання їжі. У всіх представників класу добре розвинені слинні залози. У деяких хижих морських видів до складу слини вхо­дять отруйні речовини, що паралізують здобич.Нервова система представлена п’ятьма парами гангліїв,з*єднаних між собою за допомогою комісур і конектив.У примітивних форм серце складається з одного шлуночка і двох передсердь, у більшості - з одного шлуночка і одного передсер­дя. Від шлуночка відходить аорта, що ділиться на головну і внутрі­шню артерії, які, у свою чергу, галузяться на більш дрібні судини. У мешканців водойм органи дихання - зябра, які дають змогу дихати розчиненим у воді киснем. Наземні і де­які прісноводні види дихають атмосферним повітрям за допомогою легені.Видільна система черевоногих представлена однією ниркою (у нижчих форм - двома), яка своїм лійкоподібним, роз­ширеним, вкритим вієчками кінцем відкривається у перикардій, а другим, звуженим, - у мантійну порожнину, куди й виводяться продукти обміну речовин.Серед черевоногих є як гермафродити, так і розділь­ностатеві види. Запліднення у них завжди перехресне та внутрішнє. У наземних і прісноводних видів розви­ток прямий.

У багатьох морських видів розвиток відбу­вається з перетворенням. При цьому з яєць виходять личинки, які живуть у товщі води і разом із морськими течіями переміщуються на великі відстані. Це сприяє розселенню виду.Клас Черевоногі поділяють на три підкласи:

  1. Передньозяброві (Prosobranchia);
  2. Задньо-зяброві (Opisthobranchia);
  3. Легеневі (Pulmonata).

 

04.03.2015; 20:00
просмотров: 978