конспект лекций, вопросы к экзамену

Значення комах в природі та житті людини.

Комахи сапрофаги беруть активну участь у руйнуванні рослинних решток,перетворенні складних органічних речовин у прості,їх мінералізації,тобто у процесах ґрунтоутворення. Прокладаючи в ґрунті численні ходи,сприяють проникненню вологи. Копрофаги та некрофаги виконують роль санітарів,очищаючи землю від екскрементів та трупів. Комахи антофіли запилюють квіткові рослини. Комахи є кормом для багатьох груп тварин. Величезне значення мають комахи і в житті людини. Деякі з них дають технічну сировину: шовк(тутовий шовкопряд), віск(медоносна бджола), фарби(червець). Цінним харчовим продуктом є мед. Людина використовує комах-запилювачів для збільшення урожаю с/г рослин, комах-ентомофагів – для боротьби зі шкідниками. Багато видів комах використовують для естетики. Проте серед комах є і небезпечні масові шкідники с/г та лісових рослин. Мухи, комарі, воші, москіти поширюють багато хвороб(малярію, чуму,висипний тиф). Комахи завдають матеріальних збитків, пошкоджуючи продукти харчування (довгоносики,зернівки,чорнотілки),шкіру,хутро,шерсть,пір’я(жуки-шкіроїди,міль,пухоїди),дерев’яні будівлі та меблі.

05.03.2015; 08:00
просмотров: 27356