конспект лекций, вопросы к экзамену

Характеристика основлих рядів вищих ракоподібних та їх представників. Поширення.

Ряд Ротоногі, або Раки-богомоли (Stomatopoda). Більшість ротоногих живе на мілководді тропічних і субтропічних морів; кілька видів трапляється в Середземному морі, з них найбільш поширений Squffla oratoria. Всі вони високоспеціалізовані хижаки, що підстерігають здобич. Описано близько 300 видів. Розміри ротоногих досить великі — до 60 см завдовжки. Розчленування тіла ускладнене. Є протоцефалон і гнатоторакс, утворений злитими разом трьома щелепними іп'ятьма грудними сегментами, а зверху покритий карапаксом. Решта тіла складається з трьох задніх рухомо з'єднаних між собою грудних сегментів та черевця.

Ряд Батинелові (Bathynellacea). Цей ряд об'єднує дуже дрібних (від часток міліметра до 6 мм) мешканців підземних прісних вод, що повзають між частинками грунту або живуть у водоймах печер при температурах не вищих ніж +12 ...+ 14° С. Проте один вид знайдено в підземній водоймі в Африці при температурі +55° С, а один — у піску на морському березі в Австралії. Описано близько 80 видів. В Україні (Одеська та Запорізька області) в колодязях знайдено один вид Bathynella natans. У батинелових усі сегменти голови злиті; очі відсутні.

Ряд Мізвдові (Mysidacea). Це переважно морські планктонні види, що живуть на глибинах до 8 км; відомі види з солонуватих та прісних водойм, включаючи басейни Дніпра, Бугу та Дінця. Описано близько 800 видів, із них у Чорному морі — ЗО. Розміри здебільшого становлять 10—20 мм, однак деякі глибоководні види досягають довжини 40 см. Зовні мізидові дещо нагадують креветок, їхнє тіло видовжене і складається з протоцефалона, гнатоцефалона, що об'єднує щелепні та два-три грудні сегменти, і решти вільних сегментів грудей і черевця. Карапакс цілком покриває голову й груди, але зростається тільки з передніми двома-трьома сегментами, решта грудних сегментів тільки прикриваються ним. Фасеткові очі — на стебельцях.

Ряд Бокоплави, або Різноногі (Amphipoda). Представники цього ряду — досить велика група морських і прісноводних Malacostraca. Описано близько 4,5 тис. видів. Із них у прісних водах України знайдено лише ЗО, а в Чорному та Азовському морях — 107. Розміри тіла — від кількох міліметрів до 10—20 см. Тіло бокоплавів, як правило, сплющене з боків, хоч є форми, сплющені дорзовентрально. Синцефалон складається з голови та одного-двох грудних сегментів; решта грудних сегментів вільні, карапакс відсутній.

Ряд Рівноногі (Isopoda). Цей ряд об'єднує численну групу ракоподібних, що пристосувалися до найрізноманітніших умов існування. Більшість видів живе в морях на різних глибинах. Поширені рівноногі й у прісних водоймах, у тому числі й підземних. Серед них є й паразити інших ракоподібних та риб, а також наземні види. Тіло сплющене дорзовентрально, зрідка циліндричне або сплющене з боків. Карапакс відсутній; є синцефалон, який складається з головних та одного (рідше двох) грудних сегментів. Представник Мокриця.

Ряд Клішненосні віслюки (Tanaidacea). До цього ряду належать переважно морські донні тварини, що живуть здебільшого в заростях гідроїдних поліпів та водоростей. Танащові трапляються також у прісних водах, зокрема в приморських річках, озерах тощо. Описано майже 800 видів. Тіло танащових видовжене, голова злита з першими двома сегментами грудей; синцефалон усуціль покритий карапаксом, що з боків має парну дихальну порожнину, а спереду часто витягнений у рострум. Представник Apscudes spinosus.Ряд

Еуфаузієві (Euphausiacea). Еуфаузієві —невелика група вищих раків, що налічує близько 90 видів. До цього ряду входять виключно морські планктонні тварини, що населюють увесь світовий океан, крім його опріснених ділянок. Розміри цих рачків коливаються від 7 мм до 10 см. Характеризуються наявністю протоцефалона й гнатоцефалона, який включає щелепні та всі вісім грудних кінцівок. Карапакс прикриває голову й груди, однак із боків він укорочений, і зябра виступають назовні.

Ряд Десятйногі (Decapoda). Десятиногі —найбільші серед ракоподібних. Довжина їхнього тіла досягає 80 см, розмах ніг— до 3 м. Описано близько 9 тис. видів; із них у басейнах Чорного й Азовського морів знайдено близько 50 видів, з яких п'ять живуть у прісних водоймах. Серед десятиногих є морські, прісноводні та суходільні форми; їхні екологічні та морфологічні особливості дуже різноманітні. Тіло декапод складається з протоцефалона, що несе дві пари антен і стебельчасті очі; гнатоцефалона, утвореного зрощенням щелепних сегментів голови з усіма грудними, й шести вільних сегментів черевця з тельсоном.

05.03.2015; 20:00
просмотров: 1859