конспект лекций, вопросы к экзамену

Основні ряди нижчих ракоподібних, представники. Їх значення у водних біоценозах та аквакультурі.

Ряд ЦЕФАЛОКАРИДИ (CEPHALOCARIDA) відомо лише 9 видів. Розміри невеликі — від 2 до 4 мм. Живуть на морському дні серед частинок ґрунту на різних глибинах. Тіло складається з підковоподібної голови, грудей , черевця і тельсона з фуркою, що несе надзвичайно довгі щетинки. Добре розвинені одно гіллясті антенули та двогіллясті антени; очей немає; обидві пари антен розташовані позаду рота, який прикритий спрямованою назад верхньою губою. Мандибули дуже маленькі. Обидві пари максил мають таку ж будову, як і грудні ніжки: листоподібний нечленистий протоподит, до якого кріпляться нечленисті пластинчасті екзоподит і епіподит та членистий плавальний ендоподит. Ніжки виконують рухову та дихальну функції, а також підносять поживні частинки до ротового отвору. Черевце кінцівок не має.

Ряд ЗЯБРОНОГІ РАКОПОДІБНІ (BRANCHIOPODA) Зяброногі ракоподібні живуть у різноманітних континентальних водоймах, включаючи печерні води, калюжі, солоні озера та лимани. Всі вони ведуть вільний спосіб життя. Описано більше 800 видів. Представники: Щитень Triops cancriformis, Дафнія, Артемія.

Ряд РЕМІПЕДІЇ (REMIPEDJA) Тіло завдовжки до 43 мм складається з синцефалона, членистого (31—32 сегменти) тулуба й тельсона з фуркою; егментація його гомономна — унікальна примітивна риса для ракоподібних. Кінцівки тулуба розміщені з боків, як параподії; вони двогіллясті, членисті. Синцефалон досить оригінальної будови: на голові є дві пари двогіллястих антен, перед ними є пара одночленистих придатків — передантени, функцію яких не з'ясовано. Є пара мандибул із зубцями й дві пари одногшлястих максил, за якими розташована пара ногощелеп. Представник Speleonectes sp.

Ряд МАКСИЛОПОДИ (MAXILLOPODA) Представники цього класу поширені в усьому світі. Вони населюють як морські, так і прісні води, живуть на дні й у товщі води на різних глибинах, у капілярній воді між піщинками тощо. Поряд з вільноживучими є види, що ведуть прикріплений та паразитичний способи життя. Представник Морський жолудь, Морська качечка, Циклоп.

Ряд ЧЕРЕПАШКОВІ РАКОПОДІБНІ (OSTRACODA) Це морські чи прісноводні дрібні (1—ЗО мм) ракоподібні, що населяють усі типи водойм від невеликих калюж до найбільших глибин світового океану. Відомо 2 тис. сучасних та 12 тис. викопних видів. У фауні України у прісних водоймах знайдено 90 видів та 110 видів у Чорному й Азовському морях. Представник Родина Cytheridae.

05.03.2015; 20:00
просмотров: 1660