конспект лекций, вопросы к экзамену

Підцарство Багатоклітинні (Metazoa). Основні риси багатоклітинних.

Тварини, що належать до підцарства Багатоклітинні, характеризуються такими спільними ознаками:

  1. Тіло складається з великої кількості клітин та їх похідних (різні види міжклітинної речовини);
  2. Багатошарове розташування їх клітин, за якого зовнішні клітини утворюють суцільний шар, що відокремлює тіло тварини від зовнішнього середовища, утворюючи внутрішнє середовище, де містяться всі клітини його тіла й підтримується постійність фізико-хімічних параметрів;
  3. Клітини втратили свою індивідуальність, вони диференційовані, об’єднані в тканини, органи та системи органів, які виконують різні функції;
  4. Багатоклітинним тваринам властиве статеве (переважно) і безстатеве розмноження;
  5. Їм властивий онтогенез – індивідуальний розвиток, який розпочинається переважно із заплідненої (іноді незаплідненої) яйцеклітини, що дробиться на велику кількість еластомерів з подальшим їх диференціюванням на зародкові листи та зачатки органів.

Клітини втрачають свою індивідуальність, стають частинами складного організму, й, об'єднуючись для виконання певних функцій у більшості багатоклітинних, утворюють тканини: епітеліальну ,сполучну, м'язову, нервову. Тканини в свою чергу утворюють складні органи та системи органів, які працюють в організмі узгоджено, й він функціонує як єдине ціле. Отже, характерною ознакою Metazoa є поява спеціалізованих тканин, органів і систем органів.

06.03.2015; 08:00
просмотров: 1174