конспект лекций, вопросы к экзамену

Вакуолі. Лізосоми.

Вакуолі властиві лише для рослинних організмів, мають формк краплин в цитоплазмі і виповнені розчиненими речовинами – клітинним соком. Речовини клітинного соку утворюються в процесі метаболізму, що відбувається в клітині. Зовні кожна вакуоля обмежена тонопластом, через який і відбувається обмін речовин з цитоплазмою. Таким чином, клітинний сік потрібний для життєдіяльності клітин. Розвиток вакуоль пов`язаний з ЕПС за рахунок розширення його гранулярної або відленування пухирців

Від гранулярного ретикулума. У формуванні вакуолей можуть брати участь пухирці та цистерни диктіосом.

Лізосоми – одномембранні системи, які виконують важливі функції автолізу. Мембрана їх за своєю природою є тонопластом. Величина лізосом коливається в межах 0.5 – 2мкм. Вони наповнені гідролітичними ферментами, які можуть розчиняти органели клітини, білки, полісахариди, нуклеїнові кислоти тощо. Кількість лізосом настільки велика, що якби вони звільнили свої ферменти, то зруйнували б всю клітину. Органели беруть участь у внутрішньоклітинному обміні речовин – розчиняють зношені структури клітини, які пізніше можуть використовуватися для побудови нових систем. Утворюються лізосоми за рахунок розштренняретикулярної цистерни ендоплазматичного ретикулуму та Апарату Гольджі.

06.03.2015; 20:00
просмотров: 1000