конспект лекций, вопросы к экзамену

Класифікація та характеристика тканин

Тканини – це група спеціалізованих клінин,які структурно та функціонально взаємопов*язані.Іншими словами ,сукупність клітин,подібних за будовою,походженням та функціями,називається тканинами.

 Простою називається тканиан,у якої однорідні за будовою та функціями клітини. Більшість тканин багатофункційні, наприклад, тканина може виконувати функції провідні та механічні  або асиміляційні, запасні або механічні. В основу більшості сучасних класифікацій тканин покладено ряд особливостей. Це і подібність у будові, фізіологічні функції,походження та розташування в тілі рослин. Найчастіше в сучасних класифікаціях виділяють 6 груп тканин:

  • твірні( верхівкова та інтеркалярна меристема, прокамбій,камбій, корковий камбій, перицикл, ранева меристема)
  • покривні ( епідерма,корок, кірка або ритидом)
  • механічні ( коленхіма, склеренхіма та склереїди)
  • провідні( ксилема,флоема)
  • основні( основна паренхіма,асиміляційна, аеренхіма)

Серед усіх комплексів рослинних тканин особливою різноманітністю характеризуються меристематичні, або твірні. Специфічною особливістю цих тканин є здатність їхніх клітин до поділу, завдяки чому кількість клітин у рослин безперервно збільшується. Головне призначення покривних тканин — охорона рослини від висихання та інших несприятливих факторів навколишнього середовища. Одночасно вони забезпечують газообмін із середовищем.

Сукупність механічних тканин є каркасом, який підтримує всі органи рослини, протидіє зламу і розриву. Ці тканини складаються з клітин із товстими стінками, часто (але не завжди) здерев'янілі. У багатьох випадках це — мертві клітини.

Провідні тканини забезпечують рослини пластичними речовинами, водою і розчиненими в ній мінеральними солями. Їх переміщення по стеблу від коренів до листків і від листків до місць споживання та відкладання в запас відбувається по спеціалізованих тканинах.Поряд з іншими тканинами виникли та спеціалізувалися два типи провідних тканин – ксилема та флоема.  Основна тканина складається з живих паренхімних клітин, різних по формі: округлих, еліптичних, циліндричних і т.д. Паренхіма може займати великі частини в різних органах рослин, стінки – целюлозні. Клітини найчастіше тонкостінні, з простими порами, але інколи оболонки потовщуються.

06.03.2015; 20:00
просмотров: 4492