конспект лекций, вопросы к экзамену

Відділ Папоротеподібні (Polypodiophyta)

Папоротеподібні - це найдавніша група викопних і сучасних вищих спорових рослин, у циклі розвитку папоротеподібних переважає спорофіт. Він у більшості рослин багаторічний і має додаткові корені (крім сальвінієвих і гіменофілових), прямостоячі, повзучі, виткі стебла, або ж підземні стебла (кореневища) і великі листки, що називаються вайями. Провідна система стебла - сифоностела, у якій під листками є паренхімні ділянки - листкові прориви, лакуни. Листки мають довжину від кількох міліметрів до 30 і більше метрів. У більшості папоротей листки виконують функції фотосинтезу і спороношення, а в окремих (страусове перо) листки діляться на стерильні фотосинтезуючі та фертильні спороносні. Розмножуються папороті спорами, які розвиваються у спорангіях. Спорангії можуть утворюватися на листку як з однієї, так із групи клітин, і мати відповідно одно- чи багатошарову стінку. Розміщення спорангіїв на листку буває верхівкове, крайове, поверхневе, поодиноке, групами - сорусами. Соруси можуть бути захищені спірально закрученим листком чи спеціальним покривальцем - індузієм. Спорангії розкриваються за рахунок групи нерівномірно потовщених клітин в  оболонці спорангія - механічного кільця. Спори вкриті подвійною оболонкою, а в більшості і потрійною - інтина, екзина і перина. Спори однакові або різні. У різноспорових папоротей гаметофіт розвивається в середині спори за рахунок її поживних речовин, завдяки чому прискорюється його розвиток і запліднення порівняно з рівноспоровими папоротями. Для проростання спори потребують вологи, тепла і світла. У рівноспорових папоротей гаметофіт двостатевий, але запліднення найчастіше відбувається перехресно. На гаметофітах рівно- і різноспорових папоротей розвиваються антеридії і архегонії, у яких дозрівають статеві клітини. Запліднення відбувається при достатній кількості вологи, що забезпечує активний рух сперматозоїдів до архегонія. Ділять їх:

  • аневрофітопсиди(Aneurophytopsida),археоптеридопсиди,
  • кладоксилопсиди(Cladoxylopsida),
  • зигоптеридопсиди(Zygopteridopsida),
  • вужачкові(Ophioglossopsida),
  • маратієві(Marattiopsida)
  • багатоніжкові (Polypodiopsida).

Представники перших чотирьох класів вимерли ще у палеозойській ері, а представники останніх трьох класів і зараз зустрічаються на Землі.

Клас вужачкові (Ophioglossopsida). Рослини рівноспорові. Спорофіти м'ясисті, не мають механічних тканин. Кореневища короткі, прості. Провідна система кореневища - сифоностела, диктіостела. Листки розчленовані на дві частини - спороносну і вегетативну. Спорангії мають багатошарові стінки, але не мають механічного кільця і розкриваються морфологічно верхівковою щілиною. Гаметофіти великі, м'ясисті, мікоризні, дихотомічно або неправильно розгалужені. Представники: вужачка звичайна (Ophioglossum vulgatum), гронянка ключ-трава(Botrychium lunaria ).

Клас маратієві (Maratiopsida)- сучасні папороті. Спорофіти - багаторічні рослини розмірами від кількох сантиметрів до кількох метрів. Стебла м'ясисті, у вигляді кореневищ чи товстих бульбоподібних стовбурів. Особливістю маратієвих є наявність у вегетативниих органах великих лізигенних слизових каналів. Провідна система - сифоностела, у молодих стебел - протостела,а у більш  великих форм - диктіостела. Листки у більшості перисті, з двома м'ясистими прилистками, з'єднаними між собою поперечною перетинкою. Рослини рівноспорові. Спорангії товстостінні, багатошарові на нижньому боці зелених листків вздовж жилок утворюють соруси або зростаються у синангії. Покривальця (індузії) відсутні. Спорангії відкриваються щілинами або порами, у деяких є примітивні механічні кільця. Гаметофіти надземні, темно-зелені, м'ясисті, дорзовентральні, до 2-3 см у діаметрі, живуть кілька років.

Клас багатоніжкові (Polypodiopsida). Це сучасні папороті. Багаторічні, значно рідше однорічні рослини, розміри яких коливаються від дрібних форм до досить великих. Представлені деревами, кущами, травами, ліанами і епіфітами. Стебла деревних форм прямостоячі, висотою до 20-25 м, або видозмінені кореневища. Провідна система - від протостели до диктіостели. Молоді листки спірально закручені. Рослини рівноспорові, рідше різноспорові. Спорангії у більшості випадків зібрані в соруси. Покривальця є або вони відсутні. Спорангії мають одношарові стінки. Є механічне кільце. Гаметофіти у більшості представників класу зелені наземні, двостатеві. У різноспорових форм роздільностатеві і дуже редуковані.

06.03.2015; 20:00
просмотров: 4515