конспект лекций, вопросы к экзамену

Экалагічныя фактары, іх класіфікацыя. Заканамернасці дзеяння фактараў на арганізм. Узаемадзеянне фактараў. Паняцце пра лімітаваныя (абмежавальныя) фактары

Экалагічныя фактары – асобныя элементы асяроддзя, здольны яаказваць уплыў на арганізм, папуляцы., прыроднае згуртаванне. Экалагічныя фактары  бываюць:

1) абіятычныя (фактары нежывой прыроды - : святло, тэмпература, вільготнасць, саленасць вады, рэльеф мясцовасці.

2)біятычныя (узаемаадносіны паміж арганізмамі)

      3)антрапагенныя (уздзеянне чалавека на прыроду)

Абмежавальны – фактар, значэнне якога выходзіць за межы трываласці арганізма, што робіць немагчымым яго існаванне ў дадзеных умовах, напр, у Арктыцы – тэмпература, у Сахары – вільготнасць і г.д.

Экалагічныя фактары заўсёды дзейнічаюць на арганізм у савакупнасці. Напрыклад, зімою халоднае надвор’е лягчэй пераносіцца жывёламі, калі яны маюць дастаткова корму. Гарачыня лягчэй пераносіцца ў сухім клімаце, чым у вільготным і г.д.

27.03.2015; 07:00
просмотров: 619