конспект лекций, вопросы к экзамену

Структурная арганізацыя жывых арганізмаў Аднаклетачныя арганізмы. Сіфонавая арганізацыя. Каланіяльныя і мнагаклетачныя арганізмы.

Тыпы структурнай арганізацыі:

  1. аднаклетачныя: цела арганізма прадстаўлена адной клеткай ( бактэрыі, пратысты)
  2. сіфонавыя:      цела арганізма прадстаўлена гіганскай мнагаядзернай клеткай, якая расчленена на лістападобную і коранепадобную часткі (сіфонавыя водарасці, некаторыя грыбы)
  3. каланіяльныя: цела арганізма прадстаўлена калоніяй слабадыферэнцырываных клетак (вальвокс)
  4. мнагаклетачныя: цела арганізма прадстаўлена мноствам клетак, дыферэнцыраваных па будове і функцыях. Яны бываюць: а) таломныя – не маюць сапраўдных органаў і тканак ( водарасці, грыбы);  б) арганізмы з сапраўднымі тканкамі ( вышэйшыя расліны, жывелы)

   Па адной з сучасных класіфікацый жывая прырода лзеліцца на 5 царстваў:

  1. Бактэрыі – аднаклетачныя без’ядзерныя арганізмы з аўта- і гетэратрофным тыпам харчавання
  2. Пратысты – аднаклетачныя ядзерныя арганізмы з аўта- і гетэратрофным тыпам харчавання
  3. Грыбы – мнагаклетачныя таломныя ядзерныя гетэратрофныя арганізмы
  4. Расліны – мнагаклетачныя ядзерныя аўтатрофныя арганізмы з сапраўднымі органамі і тканкамі
  5. Жывелы – мнагаклетачныя ядзерныя гетэратрофныя арганізмы з сапраўднымі органамі і тканкамі.

Асноўнымі прычынамі адрознення іх будовы і жыццядзейнасці з’яўляюцца розныя ўмовы іх існавання, да якіх прыстасоўваліся дадзеныя арганізмы ў працэсе эвалюцыі.

28.03.2015; 07:00
просмотров: 474