конспект лекций, вопросы к экзамену

Геномні мутації. Поліплоїдія. Фенотипічні ефекти поліплоїдії. Автополіплоїія. Алоплоїдія. Амфідиплоїдія Г.Д.Карпаченко. Значення поліплоїдії в еволюції і селекції рослин . Природня і експериментальна поліплоїдія у тварин.

Спонтанна чи штучна зміна числа хромосом у складі гаплоїдного набору або ж зміна числа наборів хромосом(геномів),які супроводжуються фенотиповим ефектом,дістала назву геномних мутацій.

Поліплоїдія – геномна мутація, обумовлена збільшенням числа гаплоїдних наборів хромосом у порівнянні з диплоїдним (2n). Наприклад, триплоїдія (3n), тетраплоїдія (4n), пентаплоїдія (5n) і т.д. Поліплоїдія рідко зустрічається у тварин і людей, але розповсюджена у рослин. У тварин  поліплоїдія відома у  гермафродитів(дощовий черв*як) . До появи поліплоїдії  приводить ряд подій: 1) При нерозходжені хромосом в мейозі гамета може отримати повний соматичний набір хромосом; 2) Поліплоїдії можуть виникнути при спонтанному подвоєнні хромосом в соматичних клітинах меристеми. Це призводить до виникнення тетраплоїдних пагонів, квітки яких будуть продукувати диплоїдні гамети.Поліплоідію можна викликати штучно.

Автополіплоїдія проявляється коли характерний для певного виду геном помножується на декілька разів. Наприклад ,у диплоїдних клітинах з АА-геномами подвоїлось число останніх. Унаслідок цього утворилися тетраплоїдні АААА-клітини з подвоєною дозою генів.

Алоплоїдія-це таке помноження хромосомних геномів,яке відновлює плодючість у неплідних міжвидових гібридів. Г.Д.Карпаченко(1927) від схрещування редьки з капустою одержав повністю стерильні міжродові гібриди з RB-геномами. Після подвоєння числа хромосом в одержаного алотетраплоїда RRBB-каріотипу повністю відновилась плодючість.

Цей амфідиплоїд  ,як новонароджений вид,дістав назву Raphanobrassica. До алополіплоїдів належить чимало видів серед яких є пшениця,овес,тютюн,бавовник. Поліплоїдія  мала величезне значення в еволюції дикорослих і культурних рослин (вважають, що біля третини всіх видів рослин виникли за рахунок поліплоїдії, хоча в деяких групах наприклад в хвойних, грибів, це явище спостерігається рідко),. Доказом ролі поліплоїдії в еволюції служать так звані поліплоїдні ряди, коли види одного роду або сімейства утворюють еуплоїдний ряд із збільшенням числа хромосом, кратним основному гаплоїдному .

Господарсько-корисні якості поліплоїдів відвіку привертали увагу селекціонерів, що привело до розгортання робіт по штучному здобуттю поліплоїдів, які представляють важливе джерело мінливості і можуть бути використані як вихідний матеріал для селекції (наприклад. триплоїдний цукровий буряк, тетраплоїдна конюшина, редис.

Поліплоїдія - єдиний метод подолання безпліддя гібридів, одержаних у результаті схрещування віддалених видів. В еволюції тварин поліплоїдія не набула такого значення, як у рослин. Цьому, мабуть, перешкоджав складний механізм визначення статі у тварин. Однак там, де цей бар'єр знято, де має місце партеногенетичне розмноження, виникли поліплоїдні види, які завоювали більш або менш великі ареали. Випадки виникнення спонтанної поліплоїдії у тварин спостерігаються так само, як і у рослин; освоєно і їх отримання в експерименті. Це ставить питання і при їх практичному використанні. Перші кроки вже зроблені в нашій країні Ст. Л. Астауровым, отримали розмноження поліплоїдії шовкопряда. Окремі випадки поліплоїдії виявлені і у людини.

23.06.2015; 05:00
просмотров: 10696