конспект лекций, вопросы к экзамену

Цитоплазматична мутація,її природа і особливості. Значення мутацій для генетичного аналізу різних біологічних процесів.

Цитоплазматичні мутації  - це зміни в ДНК мітохондрій і пластид.

До складу цитоплазматичної спадковості відносять дві генетичні системи – цитоплазмон і пластом. Особливості:усі цитоплазматичні гени успадковуються переважно по материнській лінії. Другою особливістю цитоплазматичних генів є велика кількість екземплярів деяких з них у цитоплазмі окремої клітини. Якщо в ядрі галоїдної клітини кожен ген у нормі представлений в одному екземплярі ,то в цитоплазмі їх може бути багато. Третьою особливістю цитоплазматичних генів є здатність (або нездатність) нової мутації створювати з сусідніми генами життєздатну комбінацію.

Важливою особливістю функціонування цитоплазматичних генів є те,що в процесі запліднення й утворення зиготи ферментативні системи яйцеклітини пригнічують можливість функціонування цитоплазматичних генів,привнесених у зиготу гаметою чоловічої статті. Серед мутацій цитоплазматичних генів є хлорофільні мутації,мутації стійкості клітин прокаріотів до антибіотиків,мутації інтенсивності газообміну,мутації темпів росту,мутації цитоплазматичної чоловічої стерильності,мутації статевої несумісності.Мутації збільшують кількість генетичного матеріалу і тим самим відкривають можливість виникнення нових генів з новими властивостями.

 

23.06.2015; 05:00
просмотров: 2720