конспект лекций, вопросы к экзамену

Розкажіть про механізм та шляхи висхідного пересування мінеральних солей по рослині.

Після надходження елементів мінерального живлення до ксилеми центрального циліндра кореня розпочинається рух їх всередині рослини з транспіраційним потоком

Вода та неорганічні іони, які були поглинуті коренем, СО2 пересуваються по ксилемі вгору з транспіраційним потоком. Деяк- а частина їх пересувається лате­рально в тканини кореня і стеб­ла, а вся інша транспортується до ростучих частин і зрілого лис­тя. В листках значна кількість води і неорганічних іонів пересу­вається у флоему і виноситься з них разом з сахарозою у потоці асимілятів. Ростучі частини, які мають відносно малі можливості поглинання води за допомогою транспірації, отримують основну частину поживних елементів та води через флоему. І вода, і роз­чинні речовини, які потрапляютьу корені по флоемі, можуть пере­носитись до ксилеми.

Аналіз ксилемного соку свідчить про те, що значна частка азоту транспортується у вигляді амінокислот та інших органічних сполук і лише незначна частина у вигляді нітратів або іонів аміаку. В незначних кількостях транспортуються також органічні сполуки сірки та фосфору. Тому, як видно, немає такого чіткого розподілу, що по флоемі рухаються лише органічні солі, а по ксилемі — мінеральні.

Мінеральні елементи транспортуються головним чином до зон активного росту, меристем, плодів, що розвиваються, до квітів, різноманітних запасних органів. Розвантаження ксилеми відбувається на кінчиках найтонших жилок шляхом дифузії, активного поглинання або через спеціалізовані передаточні клітини, які є видозміною клітин-супутників. Особливістю таких клі­тин є те, що їхні потовщені клітинні стінки мають чисельні внутрішні виступи, що в десятки ра­зів збільшують площу плазмалеми, яка вистилає таку стінку. Такі клітини здатні передавати ре­човини найближчим клітинам через складно побудовану надто розвинену систему плазмодесм.

Для багатьох елементів характерне явище рециркуляції їх та ремобілізація. Так, фосфор досить швидко і безперервно мігрує по ксилемі і флоемі, сірка включається в метаболізм у процесі першої циркуляції, кальцій залишається там, куди його було доставлено. При старінні листя, в процесі розвитку квітів, плодів, насіння активно відбувається повторна мобілізація особливо таких елементів, як фосфор, сірка, азот та калій

30.09.2016; 05:00
просмотров: 736