конспект лекций, вопросы к экзамену

генетика

  1. Онтогенез як реалізація програми розвитку в певних умовах зовнішнього та внутрішнього середовища. Напрямки дослідження онтогенезу. Генетичні основи диференціації.
  2. Характер успадкування ознак при нерозходженні статевих хромосом, як доказ ролі хромосом в передачі спадкової інформації.
  3. Мітоз як механізм безстатевого розмноження у еукаріот. Фази мітозу. Ендомітоз.
  4. Популяція, її генетична структура. Популяція організмів з перехресним розмноженням і самозапиленням. Вчення В.Іогансена про популяції та чисті лінії.
  5. Онтогенез як реалізація програми розвитку в певних умовах зовнішнього та внутрішнього середовища. Напрямки дослідження онтогенезу. Генетичні основи диференціації.
  6. Геномні мутації. Поліплоїдія. Фенотипічні ефекти поліплоїдії. Автополіплоїія. Алоплоїдія. Амфідиплоїдія Г.Д.Карпаченко. Значення поліплоїдії в еволюції і селекції рослин . Природня і експериментальна поліплоїдія у тварин.
  7. Цитоплазматична мутація,її природа і особливості. Значення мутацій для генетичного аналізу різних біологічних процесів.
  8. Хромосомні перебудови. Внутріхромосомні перебудови дефішенси, делеції, дуплікації, інверсії. Міжхромосомні перебудови. Значення хромосомних перебудов в еволюції.