конспект лекций, вопросы к экзамену

зоология (страница 2)

 1. КЛАС МОРСЬКІ ЛІЛІЇ - CRINODEA
 2. Поведінка комах
 3. Будова і життєві функції голкошкірих
 4. КЛАС ВІЙЧАСТІ ЧЕРВИ, АБО ТУРБЕЛЯРІЇ, - TURBELLARIA
 5. Будова і життєві функції губки
 6. ТИП ГУБКИ - SPONGIA, АБО PORIFERA
 7. Класифікація губок
 8. Роль та значення губок
 9. ТИП КИШКОВОПОРОЖНИННІ - COELENTERATA
 10. КЛАС СЦИФОЇДНІ МЕДУЗИ - SCYPHOZOA
 11. КЛАС КОРАЛОВI ПОЛIПИ - ANTHOZOA
 12. Роль та значения кишковопорожнинних
 13. КЛАС МОНОГЕНЕТИЧНІ СИСУНИ, АБО МОНОГЕНЕЇ, - MONOGNOIDEA
 14. КЛАС ТРЕМАТОДИ, АБО ДИГЕНЕТИЧНІ СИСУНИ, - TREMATODA, АБО DIGENEA
 15. КЛАС КРУГЛІ ЧЕРВИ, АБО НЕМАТОДИ, - NEMATODA
 16. КЛАС МОРСЬКІ ЇЖАКИ - ECHINODEA
 17. Клас морські зірки - ASTEROIDEA
 18. Роль та значення молюсків
 19. КЛАС ГОЛОВОНОГІ - CEPHALOPODA
 20. КЛАС ПАНЦИРНІ, АБО ХІТОНИ, - LORICATA, АБО POLYPLACOPHORA
 21. Екологія комах
 22. Комахи із неповним перетворенням
 23. Систематичний огляд комах
 24. КЛАС ПРИХОВАНОЩЕЛЕПНІ - ENTOGNATHA
 25. Підклас Губоногі - Скіїоройа
 26. Підклас Двопарноногі - Diplopoda.
 27. КЛАС БАГАТОНІЖКИ - MYRIAPODA
 28. ПІДТИП ТРАХЕЙНІ - TRACHEATA
 29. Підклас Павуки - Агапєі.
 30. Підклас Косарики - Phalangida.
 31. Підклас Несправжні скорпіони - Pseudoscorpiones.
 32. Підклас Скорпіони - Scorpiones
 33. КЛАС ПАВУКОПОДІБНІ - ARACHNIDA
 34. КЛАС ЧЕРЕПАШКОВІ РАКОПОДІБНІ - OSTRACODA
 35. ПІДТИП ЗЯБРОДИШНІ, АБО РАКОПОДІБНІ, - BRANCHIATA, АБО CRUSTACEA
 36. Будова і життєві функції членистоногих
 37. ТИП КОЛОВЕРТКИ - ROTIFERA
 38. КЛАС ВОЛОСОВІ - NEMATOMORPHA, АБО GORDIACEA
 39. ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВИ, КЛАС ВІЙЧАСТІ
 40. Клас черевоногі. Особливості плану будови. Розмноження і метаморфоз. Життєві форми..
 41. Порівняльна характеристика голкошкірих
 42. Порівняльна характеристика черевоногих,двостулкових та головоногих молюсків.
 43. Значення комах в природі та житті людини.
 44. Розмноження губок, типи личинок.
 45. Загальні риси організації кишковопорожнинних. Значення їх у природі.
 46. Жалкий апарат кишковопорожнинних. Поліп і медуза як дві життєві форми. Колоніальність.
 47. Метагенез гідроїдних та сцифоїдних медуз.
 48. Будова та життєві цикли лантеця широкого та лігули
 49. Розмноження і розвиток комах. Партеногенез. Статевий диморфізм. Поліембріонія.
 50. Характеристика основлих рядів вищих ракоподібних та їх представників. Поширення.
 51. Основні ряди нижчих ракоподібних, представники. Їх значення у водних біоценозах та аквакультурі.
 52. Клас Павукоподібні. Особливості зовн. та внутр. будови,розмн. Та розвиток.
 53. 66. Порівняльна характ. павуків,скорпіонів,кліщів,сольпуг,косариків.
 54. Підцарство Багатоклітинні (Metazoa). Основні риси багатоклітинних.
 55. Підклас Гідроїдні (Hydrozoa) найголовніші ряди та їх представники.
 56. Клас Черевовійчасті загальні ознаки будови черевовійчастих
 57. Будова і життєві функції комах
 58. В.А. Вагнер БИОПСИХОЛОГИЯ СУБЪЕКТИВНАЯ И ОБЪЕКТИВНАЯ
 59. Систематика животных
 60. Тип хордовые. Характеристика и классификация